อพาร์ทเม้นท์ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

ซ.สุทธิพร(รัชดา3 ข้างสถานฑูตจีน) ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 11,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10831 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | ที่ตั้ง 707 สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

- มีเฟอร์นิเจอร์ครบ
- เตียงนอนสปริงคุณภาพโรงแรม 5 ดาว

Free!!
- Cable TV มากกว่า 300 ช่อง
- อินเตอร์เน็ต TOT 40 Mbs

ปลอดภัยกว่า
- ระบบคีย์การ์ด 2 ขั้นตอน ( lobby + ทางเข้าแต่ละชั้น )
- ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณ lobby ได้จาก TV ในห้อง
- มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น
- มียามในตอนกลางคืน

เดินทางสะดวก
- ออกได้ทั้งถนนประชาสงเคราะห์และรัชดา
- เดิน 10 นาที ถึงห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้า
- มีวินมอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆทางเข้าอพาร์ตเม้นต์
(10 บาทไปปากซอยรัชดาภิเษก 3)

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 1 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 10,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 11,500 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 10,500 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 12 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน

ค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. TV + ตู้เย็น จะอยู่ที่ 1,000 บาท/ เดือน

ติดต่อนัดชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-6417625-28

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000 - 11,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,500 บาท -
Corner Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,500 - 10,000 บาท -
Deluxe Room 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi,
I am looking for an apartment as I would be joining chula university. I would be interested in doing an agreement for a year. Could you please let me know your LINEID so that we can discuss further. Or contact me on whatsapp @+919625507896
Thank you.
Sunil

สนใจห้องพักstandard roomคะสัญญาเป็นรายปีคะน่าจะเข้าพักประมาณ 1 สิงหาคม คะ

Thinking to move in from September 1. 2019.
Is there any standard room available with 1 year contract ?

Noavatar32 เมื่อ 29/5/2019, 09:39 น. - 58.137.5.xxx

Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,500 บาท
สนใจห้องประมาณนี้คะ เช่าวันที่ 1 สค.62 คะ ว่างหรือเปล่าคะ สัญญา 6 เดือนหรือมากกว่านั้นคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 30/5/2019, 16:22 น. - 223.24.189.xxx

สวัสดีครับ คุณทิพาภรณ์,
ในเดือนสิงหาคม ยังมีห้อง standard ว่างอยู่ครับ สัญญาเช่าของเราเริ่มต้นที่ 1 เดือนครับ

Hii..I need a single room for 1 year

Noavatar32 เมื่อ 28/3/2019, 22:03 น. - 1.46.167.xxx

สนใจ ขนาดใหญ่ค่ะ 47 ตรม.
พอดี กำลังเดินทางกลับไปกรุงเทพฯ วันที่ 29/3 อยากได้รายละเอียดเลย รบกวนแอดไลน์ตามเบอร์โทรค่ะ

Hello. Do you have a room available at the end of April? I am a Teacher in Bangkok and I need a room by then. I do not speak Thai. If you translate in google translate, please keep your response simple. Thank you very much. :)

Matt

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 24/3/2019, 09:04 น. - 223.24.144.xxx

Hi Matthew Pape,
We do have room available. Please feel free to ask if you have more question.

Rent room. Please contact me.
Line ID: carachung1992

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 20/3/2019, 07:36 น. - 223.24.189.xxx

Hi Cara Chieng,
I’m sorry for the late reply. Our staff will contact you today.

Noavatar32 เมื่อ 02/3/2019, 21:36 น. - 182.232.199.xxx

มีห้องว่าง พร้อมเข้าอยู่ได้เลยไหมอะคะ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ id line bmsmile12

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/3/2019, 18:50 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ พิลิปดา
มีห้องว่างพร้อมอยู่ครับ จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับ

สนใจstandard room ช่วงพค-มิย62 มีห้องว่างมั้ยคะ สนใจทำสัญญาเช่า3เดือน ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 14/2/2019, 13:34 น. - 223.24.158.xxx

สวัสดีครับ คุณ Kanyawan,
ช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ห้อง standard room ยังมีว่างอยู่ครับ

สวัสดีค่ะ
สอบถามห้อง standard จองเดือนนี้แล้วทำสัญญาพร้อมเข้าอยู่ เดือน มิถุนายน ได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องจ่ายค่าจองเท่าไร

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 17/1/2019, 17:16 น. - 223.24.187.xxx

สวัสดีครับ คุณ nalinrat
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขอเราติดต่อไปนะครับ เพราะต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ เช่น เช่ากี่เดือน

สวัสดีค่ะ
ขอสอบถามห้องพัก Standard เข้าพักเดือนมีนาคม62 มีว่างไหมคะ ราคาตามรายละเอียดเลยใช่ไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 14/1/2019, 11:55 น. - 223.24.165.xxx

สวัสดีครับ คุณ กุ้ง
ห้อง standard ยังมีว่างอยู่ครับ สำหรับราคาในประกาศจะเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ที่ทำสัญญาภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ครับ (สามารถทำสัญญาก่อน แล้วย้ายเข้าในเดือนมีนาคมได้ครับ)

Hello, I found the room for rent at S.A. Apartment (price ฿6,500-฿8,000). Is it still available? Can I rent it for 3 months?. Thank you.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 05/1/2019, 12:23 น. - 223.24.169.xxx

Hi Maree Naksa,
I’m sorry for the late reply. This price will be available until January 15th. It’s a new year promotion price krub.

Noavatar32 เมื่อ 30/12/2018, 20:23 น. - 171.101.162.xxx

รายเดืตอนนี้ยังราคาตามนี้อยู่มั้ยคะ มีห้องว่างมั้ยรายเดือน

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 01/1/2019, 16:43 น. - 223.24.169.xxx

สวัสดีครับ คุณ สุภาวดี,

ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ครับ ส่วนราคาตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ครับ

Noavatar32 เมื่อ 01/1/2019, 22:05 น. - 223.24.184.xxx

ห้องขนาดไหนคะ รวมต้องจ่ายเท่าไหร่เข้าอยู่ได้เลยคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 02/1/2019, 16:05 น. - 159.192.203.xxx

ค่าใช้จ่ายจะมีดังนี้ครับ
- ค่ามัดจำ 1 เดือน
- ค่าเช่าเดือนที่จะเข้าอยู่ 1 เดือน
- ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
- เงินประกันกุญแจห้อง 300 บาท (ได้รับคืนเมื่อคืนกุญแจ)
- เงินซื้อคีย์การ์ด ใบละ 200 บาท
ค่าเช่าขึ้นอยู่กับขนาดห้องและระยะเวลาในการทำสัญญาครับ
- ค่าเช่าตู้เย็นและทีวี 1,000 บาท (ถ้าต้องการ)

ปล. ผมลืมแจ้งไปครับ ราคาค่าเช่าห้องที่เห็นนี้สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาภายใน 15 มกราคม 2562 นะครับ พอดีเป็นราคาโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ครับ (ทำสัญญาก่อน เข้าทีหลังได้ครับ)

สวัสดีครับ
มีห้องว่างสำหรับ 3 คน ไหมครับ
ระยะเวลา 4 เดือน
เริ่มอยู่ช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 61

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/10/2018, 21:09 น. - 159.192.201.xxx

สวัสดีครับ คุณ papon nongpongsakul,
ห้องทุกแบบของเราสามารถอยู่ได้สูงสุด 3 คนครับตอนนี้ยังมีว่างอยู่ครับ

Good morning, this is Brad from room, 702

I might be moving out on October 30th

Only 11 days notice, not 15

Is that ok if I do that??

Thank you

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/10/2018, 10:58 น. - 223.24.172.xxx

Hi Brad,
It’s ok. I’ll tell the building manager & ask her to contact you.

Please update your location. SA Apt is >1km from MRT station.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 10/10/2018, 21:59 น. - 223.24.19.xxx

Hello baksi,
Thank you for pointing out the mistake. I just corrected it.
With Kind Regards,

Hello

My name is Joseph Lopez and I am interested in your condo. Can I rent this condo for short term (1 month) or is it long term only? I would also like to schedule a day to view the condo. Please reply by email only and tell me which condo you are sending the message for.

Thank you
Joseph Lopez

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/9/2018, 10:26 น. - 223.24.144.xxx

Hi Joseph Lopez,

I already sent you an email.

ราคา 7500 มีไหมค่ะ

แรกเข้าทั้งหมดรวมเท่าไรครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 08/9/2018, 07:30 น. - 159.192.203.xxx

สวัสดีครับ คุณพีรเดช,
หลักๆจะมี 3 รายการครับ
1. ค่ามัดจำ 1 เดือน
2. ค่าเช่าเดือนที่จะอยู่ 1 เดือน
3. ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง