อพาร์ทเม้นท์ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

ซ.สุทธิพร(รัชดา3 ข้างสถานฑูตจีน) ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 11,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10831 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | ที่ตั้ง 707 สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

- มีเฟอร์นิเจอร์ครบ
- เตียงนอนสปริงคุณภาพโรงแรม 5 ดาว

Free!!
- Cable TV มากกว่า 300 ช่อง
- อินเตอร์เน็ต TOT 40 Mbs

ปลอดภัยกว่า
- ระบบคีย์การ์ด 2 ขั้นตอน ( lobby + ทางเข้าแต่ละชั้น )
- ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณ lobby ได้จาก TV ในห้อง
- มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น
- มียามในตอนกลางคืน

เดินทางสะดวก
- ออกได้ทั้งถนนประชาสงเคราะห์และรัชดา
- เดิน 10 นาที ถึงห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้า
- มีวินมอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆทางเข้าอพาร์ตเม้นต์
(10 บาทไปปากซอยรัชดาภิเษก 3)

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 1 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 11,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 10,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 12 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 6,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน

ค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. TV + ตู้เย็น จะอยู่ที่ 1,000 บาท/ เดือน

ติดต่อนัดชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-6417625-28

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 11,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 6,500 - 9,000 บาท -
Corner Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,500 บาท -
Deluxe Room 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 8,500 - 11,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีครับ
มีห้องว่างสำหรับ 3 คน ไหมครับ
ระยะเวลา 4 เดือน
เริ่มอยู่ช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 61

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/10/2018, 21:09 น. - 159.192.201.xxx

สวัสดีครับ คุณ papon nongpongsakul,
ห้องทุกแบบของเราสามารถอยู่ได้สูงสุด 3 คนครับตอนนี้ยังมีว่างอยู่ครับ

Good morning, this is Brad from room, 702

I might be moving out on October 30th

Only 11 days notice, not 15

Is that ok if I do that??

Thank you

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/10/2018, 10:58 น. - 223.24.172.xxx

Hi Brad,
It’s ok. I’ll tell the building manager & ask her to contact you.

Please update your location. SA Apt is >1km from MRT station.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 10/10/2018, 21:59 น. - 223.24.19.xxx

Hello baksi,
Thank you for pointing out the mistake. I just corrected it.
With Kind Regards,

Hello

My name is Joseph Lopez and I am interested in your condo. Can I rent this condo for short term (1 month) or is it long term only? I would also like to schedule a day to view the condo. Please reply by email only and tell me which condo you are sending the message for.

Thank you
Joseph Lopez

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/9/2018, 10:26 น. - 223.24.144.xxx

Hi Joseph Lopez,

I already sent you an email.

ราคา 7500 มีไหมค่ะ

แรกเข้าทั้งหมดรวมเท่าไรครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 08/9/2018, 07:30 น. - 159.192.203.xxx

สวัสดีครับ คุณพีรเดช,
หลักๆจะมี 3 รายการครับ
1. ค่ามัดจำ 1 เดือน
2. ค่าเช่าเดือนที่จะอยู่ 1 เดือน
3. ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน

ช่วงเดือนหน้าพอจะมีห้องว่างบ้างมั้ยนะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 30/8/2018, 07:46 น. - 110.77.211.xxx

สวัสดีครับ คุณ Areeya Monthathip,
สำหรับเดือนหน้า ทางเรายังมีห้องว่างอยู่ครับ

Hi, I am looking to rent an apartment in your building

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 17/8/2018, 12:50 น. - 223.24.183.xxx

Hi Huston,
Thank you for your interest in our apartment.
How would you like us to contact you?

สำหรับเดือนกันยายนยังมีห้องว่างให้เช่าอยู่ไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 09/8/2018, 16:33 น. - 171.99.132.xxx

สวัสดีครับ คุณ B,
สำหรับเดือนกันยายน ทางเรายังมีห้องว่างอยู่ครับ

มีที่จอดรถยนต์ใหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 06/8/2018, 11:11 น. - 223.24.178.xxx

สวัสดีครับ คุณ Supote Kaai,
ต้องขอโทษด้วยครับ ทางเรามีแค่ที่จอดรถจักรยานยนต์ครับ

ขอบคุนมากครับ

Hello,

I will study at Chula from August - December 2018. Do you still have a room available?

Thank you for your help.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/7/2018, 06:32 น. - 182.16.234.xxx

Hi Dennis Fuhrmann,
We still have a room available. Thank you for your interest in our apartment.

Thank you for your reply, how much would the smallest room cost?

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 08/7/2018, 00:19 น. - 182.16.234.xxx

It would be 9,000 baht/ month for a 4 month contract.

ขอ email คุณได้ไหม

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/7/2018, 20:38 น. - 110.77.197.xxx

Hi Chenfeng,
Our email address is siriyaapartment@gmail.com. Please feel free to contact us.

I am looking for a condo for a min of 3 months (hopefully more) - do you have any available now or becoming available in the next 10 days?

You can contact me best by email or whatsapp

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/7/2018, 20:36 น. - 110.77.197.xxx

Hi Kevin Hall,
We still have rooms available at this moment.

ขอถำว่ายังมี่ห้องว่างไห้เช่าได้หรือไม่คะถ้ามี หนูอยากเช่าระยะนานค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/7/2018, 20:35 น. - 110.77.197.xxx

สวัสดีครับ คุณ Chenfeng,
ตอนนี้ทางเรายังมีห้องว่างอยู่ครับ

มีระยะสั้น 5 ว้นไหมคะ วันละเท่าไหร่คะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 25/6/2018, 16:12 น. - 223.24.175.xxx

สวัสดีครับ คุณ sunny,
ต้องขอโทษด้วยนะครับ ของเรามีแต่รายเดือนครับ

do you have available room of Standard(6months)?

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 22/6/2018, 15:05 น. - 223.24.14.xxx

Dear 松井公平,
I’m sorry for the late reply. I hope you already got the room to stay.
p.s. the standard room is still available.

เดือนก.ค.มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 09/6/2018, 17:04 น. - 159.192.253.xxx

สวัสดีครับ คุณ ชิษณุชา
ทางเรายังมีห้องว่างอยู่ครับ ขออภัยที่ตอบกลับช้าด้วยครับ

ต้องการเข้าพัก 1 เดือน มีที่จอดรถมั้ยคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 02/6/2018, 09:51 น. - 159.192.206.xxx

สวัสดีครับ คุณ M,
ต้องขออภัยด้วยครับ ทางเราไม่มีที่จอดรถครับ มีแต่ข้อมูลที่จอดรถสำหรับเช่าในบริเวณใกล้เคียงให้เฉยๆครับ

is it still available?
is it walking distance to Charn Issara Tower 2, 34th fl., New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 23/5/2018, 10:04 น. - 223.24.176.xxx

Hi Santos,
We still have rooms available, but it is too far to take a walk to Charn Issara Tower 2. It takes around 15 mins by car.

Hi, Is there still any single bedroom available? i am reaching on August and would rent for 4 months.What is the fee for electric and water bill?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง