อพาร์ทเม้นท์ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์)

Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์)

ซ.หัวหิน 94(ทางรถไฟตะวันตก) ถ.เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ค่าเช่า :
6,300 - 24,000 บาท/เดือน
800 - 2,250 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 56668 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 128 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 129 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 130 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 131 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 132 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 133 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 134 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 135 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 136 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 137 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 138 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 139 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 140 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 141 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 142 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 143 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 144 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 145 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 146 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 147 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 148 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 149 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 150 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 151 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 152 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 153 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 154 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 155 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 156 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 157 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 158 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 159 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 160 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 161 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 162 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 163 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 164 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 165 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 166 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 167 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 168 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 169 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 170 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 171 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 172 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 173 :
 • รูปภาพ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) ลำดับที่ 174 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) | ที่ตั้ง 8/8 หัวหิน 94(ทางรถไฟตะวันตก) เพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์) หอพัก ใกล้ ย่าน หัวหิน 94(ทางรถไฟตะวันตก) เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Seamira House (ซีมิร่า เฮ้าส์)

 
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,300 - 24,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 2,250
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :25 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
S,S+ สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 6,300 - 6,800 บาท 800 - 1,050 บาท
M,L 1 ห้องนอน 43.0 ตร.ม. 7,300 - 8,800 บาท 1,000 - 1,500 บาท
XL,XL+ 2 ห้องนอน 64.0 ตร.ม. 15,000 - 24,000 บาท 1,400 - 2,250 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello, your can send me the price for rent longtime--

a. Junior Suite
b, One - Bedroom Suite

best regards, Reinhard

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์