อพาร์ทเม้นท์ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย

THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย

ซ.งามวงศ์วาน 54 แยก 5 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,900 - 6,300 บาท/เดือน
890 - 1,090 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 34317 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย ลำดับที่ 28 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย | ที่ตั้ง 8/118-119 งามวงศ์วาน 54 แยก 5 งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพมหานคร
THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย หอพัก ใกล้ ย่าน งามวงศ์วาน 54 แยก 5 งามวงศ์วาน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม THE PRIZE ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ ประตู1 ถนนงามวงศ์วาน เดินข้ามสพานลอยถึงเลย ห้องกว้างอยู่สบาย

 • หอพักThe Prize โฉมใหม่ตอบโจทย์ด้านที่พักทันสมัยแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ความปลอดภัยสูง

ห้องพักทันสมัย สไตล์คอนโด พร้อมสวนสวย ร่มรื่น มีรั้วรอบขอบชิต รปภ.24ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด และที่ขาดไม่ได้ อินเตอร์เน็ตส่วนตัว ต่อตรงถึงห้องพักด้วยROUTERส่วนตัว เหมือนเล่นที่บ้าน ด้วยความเร็ว 1GB/ของ 3BB สอบถามจากเจ้าหน้าที่


 • ขณะนี้มีอาคารเปิดใหม่ใหม่แล้วนะค่ะ ห้องใหญ่กว่าเดิม น้องนักศึกษาชอบ061-789-2642,097-2521-9550,

02-941-0097,098-342-4989,099-194-1438 มีอินเตอร์เน็ตแบบต่อตรงถึงห้อง เหมือนเล่นที่บ้านโดย 3BB


 • สะดวก สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น ดูแลคุณดุจลูกหลาน • มีLIVINGROOM ไว้สำหรับอ่านหนังสือ และนั่งเล่น
 • เดินทางสะดวกมีวินหน้าซอยบริการ สำหรับน้องที่ไม่อยากเดินไปมหาวิทยาลัย
 • เฟอร์เจอร์ทันสมัย สไตล์คอนโดมิเนียมหรู ครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น
 • Hi-speed Internet by FIBER OPTIC SYSTEM
 • ช่องดาวเทียมกว่า 50 ช่อง ฟรี
 • ประตูคีย์การ์ด,
 • เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยประตูห้องมีที่ล็อคด้านใน
 • ที่จอดรถรายเดือน
 • มีลิฟท์, กล้องวงจรปิด, ยามรักษาความ 24 ชม.
 • ระบบสัญญาณเตือนภัยด้านควันและอัคคีภัย
 • ตุ้น้ำหยอดเหรียญ และ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • มีร้านซักรีดรับส่ง และด้านหน้าปากซอยมีร้านอาหาร
 • ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์
 • ค่าไฟฟ้า 6.- บาท ต่อยูนิต ราคาถูกกว่าเดิม
 • ค่าน้า 20.- บาทต่อยูนิต ราคาถูกกว่าเดิมมากค่ะ
 • สนใจติดต่อ02-941-0097,097-251-9550, 061-789-2642

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,900 - 6,300
  บาท/เดือน
 • รายวัน :890 - 1,090
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 150 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard-Room สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 5,900 บาท 890 - 990 บาท
CONNER- Room สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,300 บาท 990 - 1,090 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างเดือนเมษาไหมครับย้ายเข้าวันที่1

Noavatar32
Knana Ownertag
เมื่อ 08/3/2021, 08:16 น. - 49.49.236.xxx

มีค่ะ 097-251-9550 หรือจะให้เบอร์ติดต่อกลับก็ได้ค่ะ หรือ ติดต่อ line id : @theprize

Noavatar32 เมื่อ 01/3/2021, 10:40 น. - 147.50.50.xxx

มีห้องพักว่างไม้คะ

เดือนธค.มีห้องว่างมั้ยคะ เช่ารายเดือนค่ะ

ร่วมจ่ายก่อนเข้าพักทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ​ ต้นธันวามีห้องว่างไหม

ต้องการเช่า 1 เดือนได้รึเปล่าคะ

Noavatar32
Knana Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 19:08 น. - 183.88.101.xxx

ต้องการเข้าพักวันไหนค่ะ

Noavatar32
Knana Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 19:07 น. - 183.88.101.xxx

รายวัน 899.ค่ะ

ตอนนี้มีรายวันอยู่ไหมคะ ราคาเท่าไหร่คะ

Noavatar32
Knana Ownertag
เมื่อ 01/6/2020, 22:02 น. - 183.89.149.xxx

มีว่างค่ะ 061-789-2642 หรือ @theprize

มีว่างป่าวคะ

38f0cb08d60fa634f9c450c77a038bb6 เมื่อ 05/2/2020, 21:33 น. - 223.205.248.xxx

มีซิ้งค์ล่างจานไหมครับ

Hello,

I am interested in renting this apartment.Is it possible to have a contract for 5 months only?

Noavatar32
Knana Ownertag
เมื่อ 18/5/2017, 23:03 น. - 180.183.110.xxx

ไม่ทราบได้หอพักรึยังค่ะ ขอโทษด้วยค่ะที่ตอบกลังช้า ถ้ายังสนใจอยู่ โทรเข้ามาที่061-789-2642 นะค่ะยินดีให้บริการค่ะ แวะชมห้องพัก ได้ที่งามวงศ์วาน54 แยก5 ตั้งแต่ 9.30 น. - 21.00 น.ทุกวัน

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง