อพาร์ทเม้นท์ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

ซ.4 ถ.บางนาตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
16,000 - 95,000 บาท/เดือน
1,200 - 8,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11436 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 60 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) | ที่ตั้ง 38 4 บางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร
Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) หอพัก ใกล้ ย่าน 4 บางนาตราด

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

 
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)16,000 - 95,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 8,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :20 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. - 1,600 บาท
Deluxe สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 16,000 - 28,000 บาท 1,200 - 1,900 บาท
Grand deluxe สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 17,000 - 29,000 บาท 1,300 - 2,000 บาท
Junior Suite 1 ห้องนอน 44.0 ตร.ม. 24,000 - 36,000 บาท 2,700 บาท
Executive Suite 1 ห้องนอน 72.0 ตร.ม. 34,000 - 48,000 บาท 3,600 บาท
2 Bedroom Junior 2 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 36,000 - 55,000 บาท 4,000 บาท
2Bedroom suite 2 ห้องนอน 118.0 ตร.ม. 50,000 - 65,000 บาท 5,000 บาท
4Bedroom Suite 4 ห้องนอน 220.0 ตร.ม. 60,000 - 95,000 บาท 8,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

I am interested in reserving in 3 standard rooms for the entire month of 20 December 2018 to 20 Jan 2019. Can you sen any detail to me.
Thanks you very much.

I am interested in reserving a junior suite for the entire month of November. What is the monthly cost of the room. Thank you Simon

Hello, I am looking for a place to live in where is close to Bangkok Patana School. We are available for apartment viewing on Friday the 11th of May in the afternoon.

To khun RentHub,

I'll be studying at Chulalongkorn majoring Thai.

Lecture of college will be taken place from February 27th April 12th, and my stay at your room which is being treatedis from February 15th to 15 April.

No.11436
Thomson residence Bangna
Deluxe studio 16.000THB

↑Is a room vacant?
Can you borrow it in two months?
I'm hurry,Because I apply for VISA in next week..
I want to contract even immediately.

Best regards,
Syoko

Noavatar32 เมื่อ 12/11/2017, 16:14 น. - 118.173.27.xxx

สนใจอยากดูห้องแบบ สองห้องนอนค่ะ

I am looking for a studio for 2 - 3 months, is there any room available during Nov, Dec and Jan.
Thank you

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 25/9/2017, 16:43 น. - 110.171.137.xxx

Yes sir , please take a look before 19:00

I'm looking for the apartment for rent for 1 year.
Can I see the Deluxe (or the Grand deluxe) room ?

7/11/2017 3 ท่าน มีว่างไหมครับ

มีความประสงค์อยากจะนำเสนองานด้านระบบเน็ตเวิ์คเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และ WIFI ให้กับหน่วยงานในต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม โรงเรียน หอพัก สำนักงานใหญ่ ถ้าหากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเราได้ค่ะ หรือ ถ้าหากให้เราเข้าไปพบและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

จองห้อง สำหรับ ผู้ใหญ่๒สองคนเด็ก๑คน 6.8.2017-11.8.2017

หา apartment ให้เพื่อนชาวต่างชาติค่ะ จะเข้าไปดูห้องต้นเดือนพฤษภาคมนี้

อยากได้ เป็นห้องสตูดิโอ หรือ 1 ห้องนอนค่ะ

สัญญาเช่าประมาณ 6 เดือน - 1 ปีค่ะ

ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 20-25k ต่อเดือนค่ะ

สนใจพัก1-3เดือน ห้อง 33.0ตร.ม คะ
สงราคาและข้อมูลให้ด้วย
อยากเข้าพัก 1 /4//17 นี้ค่ะขอบคุณ

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 28/3/2017, 09:26 น. - 183.89.208.xxx

Grand deluxe room ( 33sqm ) = 29,000Baht per Month /with cleaning service
Monthly Rate with cleaning service are Inclusive of
- Tax and services charge
- LCD TV with satellite (With NHK)
- Free Wireless Internet
- Swimming Pool & Fitness Room, 1Car Parking
- Fully Equipped Kitchen
- Cleaning Service 2 times per week, and change linen bed and towel 1 time per week
-Allowance 2,000 (Electricity=7Baht/unit + water supply =17Baht/unit)

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 08/2/2017, 10:20 น. - 58.10.140.xxx

Grand deluxe room ( 33sqm ) = 29,000Baht per Month /with cleaning service

Monthly Rate with cleaning service are Inclusive of
- Tax and services charge
- LCD TV with satellite (With NHK)
- Free Wireless Internet
- Swimming Pool & Fitness Room, 1Car Parking
- Fully Equipped Kitchen
- Cleaning Service 2 times per week, and change linen bed and towel 1 time per week
-Allowance 2,000 (Electricity=7Baht/unit + water supply =17Baht/unit)

สนใจพัก 1 เดือน ห้องขนาด 33.0 ตร.ม. ค่ะ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะมาท่องเที่ยวจากต่างประเทศค่ะ

I am looking for a service apartment, a studio or an apartment with one bedroom. I am moving down from Chiang Mai in mid January. Is it possble to com and look in person?

Noavatar32
Ching Ownertag
เมื่อ 11/12/2016, 15:10 น. - 1.46.200.xxx

Yes sir ,please coming to inspect the room

ต้องการพัก 1 เดือน ไม่ทราบว่า ค่าใช้จ่ายอยู่่ทีเท่าไหร่ค่ะ เช็คอิน 19/12 นี้คะ

Noavatar32
Ching Ownertag
เมื่อ 11/12/2016, 15:11 น. - 1.46.200.xxx

ลูกค้าต้องการห้องไซร์ไหนคะ

hi, is it available for one month ? (from Dec 8th)
could you give me some pictures of deluxe or grand deluxe room ?
and we're wondering the exact cost.

พิมพ์ KeyCard RFID บัตรพนักงาน
Line : pwsukk

hi,
interesting to stay 6 months,
how much per month can be offer ?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง