อพาร์ทเม้นท์ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก)

Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก)

ซ.- ถ.เลียบคลองหก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

ค่าเช่า :
4,000 - 7,500 บาท/เดือน
700 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11823 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) ลำดับที่ 112 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) | ที่ตั้ง 99 - เลียบคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก) หอพัก ใกล้ ย่าน - เลียบคลองหก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Uplace Residence (ยูเพลส ม.ราชมงคลธัญบุรี คลองหก)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 30/05/2022
สำหรับลูกค้าทั่วไป *ช่วยเหลือเยียวยาสถาณการณ์โควิด ห้องละ 1,000 บาท/เดือน สำหรับท่านที่สมัครบัตรสมาชิกVIP 100บาท ได้สิทธิพิเศษมากมาย *ได้รับส่วนลด U Sport Arena ฟิตเนสลด 50% สระว่ายน้ำฟรี!! *ได้รับส่วนลดร้านอาหาร U Plearn Mall 5-10% (ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย) *ได้รับส่วนลดTwenty two studio10% ร้านทำเล็บ ลิฟคิ้ว ลิฟขนตา ฯลฯ *ได้รับส่วนลดร้านคาเฟ่แมว 5%เปิดให้จองแล้ววันนี้ ... U Place VIP SUITE
-ห้องสวีท 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น .. ราคา 6,500 บาท ขนาด 68 ตร.ม
-ห้องสวีท 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น .. ราคา 7,500 บาท ขนาด 68 ตร.ม
** ติดต่อขอชมห้องพักได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. - 18.00 น.
หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ฺ 091-772-3966 และ 091-772-3968
หรือ Add ID Line : 0917723966 และ 0917723968
ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ใหม่อาคาร 4 ตึก 6 ชั้น ใกล้ม.ราชมงคลธัญบุรี ม.อีสเทิร์น บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย คำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัย ห้องพักขนาดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ Buil-In ชุดใหญ่ มีให้เลือกหลายโทนสี

สิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องแอร์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เฟอร์นิเจอร์ Buil-In ชุดใหญ่
- Internet
- ที่จอดรถฟรี
- รปภ.
- ระบบสแกนนิ้ว
- กล้องวงจรปิด
- ด้านข้างหอพักมีโซน Sport Club มีทั้งฟิตเนส สระว่ายน้ำ และ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้บริการ
- มีร้านเฟรนฟรายชีสบริการใต้หอ
-มีบริการWash Express ใต้หอ
-มีบริร้านรีดผ้าใต้หอ
-มีบริการร้านทำเล็บ ลิฟขนตา ลิฟคิ้ว ใต้หอ
-มีบริการร้านคาเฟ่แมวใต้หอ
-มีบริการร้านกาแฟใต้หอ
-มีบริการร้านชาไข่มุกมารุชาใต้หอ
-มีบริการตู้ 7-11 ใต้หอ


**จัดเต็ม ครบชุดขนาดนี้ พลาดไม่ได้เเล้ว รีบๆ มาจองกันนะคะ

หอพักเราเป็นถนนส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังเวลาค่ำคืน
สนใจติดต่อได้ที่ 091-7723968 , 091-7723966
สถานที่ใกล้เคียง
ม.ราชมงคลธัญบุรี เพียง 10 นาที หรือ 2 กิโลเมตรเท่านั้น

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000 - 7,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :6000-10000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5.7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :30 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆ300 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสตูดิโอ 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท
ห้อง SUITE 1 1 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 6,500 บาท -
ห้อง SUITE 2 2 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องสูท 1 ห้องนอนว่างมั้ยค่ะ

2ห้องนอนนี่มีห้องน้ำกี่ห้องคะ

ต้นเดือนพฤศจิกามีห้องว่างไหมคะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 25/10/2021, 09:47 น. - 1.46.144.xxx

มีค่า

เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 25/10/2021, 09:47 น. - 1.46.144.xxx

ได้ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

มีห้องsuite1 ว่างเมื่อไหร่ค่ะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 02/8/2021, 14:35 น. - 49.49.247.xxx

ว่าง ปลายเดือน ส.ค.64 จ้า

ตอนนี้ยังมีห้องsuite 2 ว่างอยู่มั้ยค่ะ เจ้าอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนค่ะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 02/8/2021, 14:30 น. - 49.49.247.xxx

ได้ห้องหรือยังคะ

มีห้องสตูดิโอว่างไหมคะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 02/8/2021, 14:30 น. - 49.49.247.xxx

มีจ้า

Noavatar32 เมื่อ 29/1/2021, 21:30 น. - 182.232.53.xxx

อยากได้ห้องราคา 75000 2ห้องนอนค่ะ มีมั้ยคะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 02/8/2021, 14:30 น. - 49.49.247.xxx

เข้าเมื่อไหร่คะ

Noavatar32 เมื่อ 03/12/2020, 13:04 น. - 183.89.157.xxx

ติดเน็ต 3BB ได้มั้ยครับ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 02/8/2021, 14:31 น. - 49.49.247.xxx

ไม่ได้ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 18/10/2020, 16:09 น. - 1.46.79.xxx

เช่ารายวัน4 คน 1ห้องได้ไหมค่ะ? แล้วราคาคืนละเท่าไร?

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 02/8/2021, 14:31 น. - 49.49.247.xxx

คืนละ700 ค่ะ

I am a student of rangsit university, I want to rent your apartment,are there any empty room for rent?

เลี้ยงสัตว์ได้มั้ยค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 14/7/2020, 08:11 น. - 110.169.231.xxx

มีห้องว่างอยู่ไหมคะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 15/7/2020, 16:52 น. - 171.6.184.xxx

ยังมีห้องว่างรายเดือนอยู่นะคะ
ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line 0917723968 นะคะ

Noavatar32 เมื่อ 15/5/2017, 20:47 น. - 171.5.189.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ

ยังมีห้องว่างรายเดือนอยู่นะคะ
ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line 0917723968 นะคะ

ห้องพัหแบบสตูดิโอรายเดือนยังว่างอยู่ไหนค่ะรบกวนติดต่อกลับหน่อยค่ะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 29/4/2017, 09:45 น. - 183.89.159.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่นะคะ ... ไม่ทราบว่าน้องจะเข้าพักประมาณเดือนไหนค่ะ ?

ตอนนี้มีห้องว่างมั้ยค่ะ

9e9fa87db1e34a0fd42c9f13d5476157
U Place Ownertag
เมื่อ 29/4/2017, 09:45 น. - 183.89.159.xxx

มีค่ะ ... สอบถามได้ที่ 091-772-3966 ได้เลยนะคะ

สอบถามห้องพักรายวันครับ ต้องการเข้าพักคืนวันที่17 และคืนวันที่22 มีนาคม 60 ว่างไหมครับ รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ

รบกวนติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อถามรายละเอียดห้องว่างอีกครั้งนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ 091-7723966, 091-7723968: คุณสรวิศ

มีห้องว่าง ช่วง 16-17 มีนาคม 60 ไหมค่ะ ต้องการสองห้องค่ะ

3f607534c2d8d54e418cd8fd13068a1d เมื่อ 19/2/2017, 09:45 น. - 115.87.59.xxx

ขอติดต่อทางโทร.เพื่อถามรายละเอียดอีกครั้ง 091-7723966, 091-7723968: คุณสรวิช

มีห้องว่างวันที่17มีนา60 กับ 22มีนา60 ไหมค่ะ

3f607534c2d8d54e418cd8fd13068a1d เมื่อ 19/2/2017, 09:41 น. - 115.87.59.xxx

ขอติดต่อทางโทร.เพื่อถามรายละเอียด วันที่ 20 ก.พ. นี้ อีกครั้ง 091-7723966 : คุณสรวิช

มีห้องว่างช่วง 15-16 มีนา 60 ไหมคะ

3f607534c2d8d54e418cd8fd13068a1d เมื่อ 19/2/2017, 09:48 น. - 115.87.59.xxx

ขอติดต่อทางโทร.เพื่อสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง 091-7723966, 091-7723968: คุณสรวิช

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดปทุมธานี