อพาร์ทเม้นท์ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา

Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา

ถ.บางนาตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
7,000 - 8,000 บาท/เดือน
1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11383 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา ลำดับที่ 95 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา | ที่ตั้ง 29,29/1-2 บางนาตราด บางบ่อ สมุทรปราการ
Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา หอพัก ใกล้ ย่าน บางนาตราด

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Viewpoint Complex ABAC Bangna / วิวพอยท์ คอมเพล็กซ์ เอแบค บางนา

 • อพาร์ทเมนท์ พร้อม ไลฟ์สไตล์ มอลล์ เพียง 2 นาที จากมหาวิทยาลัย ABAC บางนา กับห้องพักหลากหลายทางเลือกถึง 7 แบบ 14 สไตล์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศ ผ่อนคลายริมทะเลสาบ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง และอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดัง

 • LAKEPOINT เฟส 2 ของโครงการ Viewpoint Complex พร้อมให้เข้าอยู่แล้ววันนี้!
*****ช่วงนี้มีงานรับปริญญา สามารถติดต่อห้องพักรายวันได้แล้วนะคะ****

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000 - 8,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 7,000 - 8,000 บาท 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
12d86efff7271aefac110a9236a14d0f เมื่อ 25/11/2019, 18:18 น. - 183.89.245.xxx

hello im looking for one bedroom apartment.

I am interested in your viewpoint room. How can I contact to you?
I have Kakao Talk or Skype. I will be there in Sep. 23.

I am interested in your viewpoint room. How can I contact to you?
I have Kakao Talk or Skype. I will be there in Sep. 23.

Hi, I am looking for an appartment from 3 Januari till 1 Februari. I want a room for my alone with a kingsize bed. Is there a room available and what are the costs?

ห้องนี้ปล่อยเช่าไปหรือยังคะ จะไปดูห้องพรุ่งนี้คะ ถ้ามีคนเช่าแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 11/6/2018, 10:14 น. - 27.145.77.xxx

คุณเพลงสนใจห้องพักใช่มั้ยคะ ทางเราขออนุญาติ ติดต่อกลับหาคุณเพลง ตามเบอร์โทรได้มั้ยคะ

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 11/6/2018, 10:14 น. - 27.145.77.xxx

คุณเพลงสนใจห้องพักใช่มั้ยคะ ทางเราขออนุญาติ ติดต่อกลับหาคุณเพลง ตามเบอร์โทรได้มั้ยคะ

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 11/6/2018, 10:14 น. - 27.145.77.xxx

คุณเพลงสนใจห้องพักใช่มั้ยคะ ทางเราขออนุญาติ ติดต่อกลับหาคุณเพลง ตามเบอร์โทรได้มั้ยคะ

I came across renthub.in.th and it seems your site would really benefit from our exclusive targeted traffic system. At the moment, certain webmasters can try our SEO Analysis & Traffic System for 100% FREE. But this webmaster offer is a limited deal, Don't miss it!

Try for FREE Today: http://autoprofit.info/rush/1/AQnlineXdiCsounTx/Questions? Email : christian@autoprofit.info // Unsubscribe: http://autoprofit.info/unsub/77141/QskskjcsXcsdD/

Hello,

I want to visit bangkok for 2 months. Do you give rent for two months?

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 07/2/2017, 12:21 น. - 171.7.1.xxx

Our one- year contract here

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 31/12/2016, 11:14 น. - 171.96.121.xxx

How to stay

Hello, I am interested in renting a room here for 1 year or more. Please contact me via email or phone. Please mention Viewpoint.

Hi, I am interested in leasing this apartment for 1-4 years. I am applying to Abac university and am looking for accommodation. I will be around tomorrow in the afternoon. Would it be possible to view the rooms tomorrow?
All the best,
Chacha

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 25/8/2016, 20:36 น. - 124.120.218.xxx

How many people

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 25/8/2016, 20:38 น. - 124.120.218.xxx

Our room rates start at 8000 here.

อยากทราบรายละเอียดพื้นที่สำหรับเช่าทำร้านอาหารค่ะ ขนาดพื้นที่และราคา

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 16/8/2016, 09:02 น. - 124.122.244.xxx

ขอเบอร์ติดต่อกลับได้มั้ยคะ จะขายอาหารแบบไหนคะ

อยากทราบรายละเอียดพื้นที่ว่างสำหรับเปิดร้านอาหารค่ะ ขนาดพื้นที่และราคาค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 01/5/2016, 10:20 น. - 125.26.181.xxx

มีรถตู้ รับ-ส่่ง น.ศ.มั้ยคะ

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 02/5/2016, 09:29 น. - 124.122.90.xxx

มีบริการรถตู้ รับ-ส่ง ไปกลับ มหาลัย ฟรีค่ะ

My granddaughter will be study at Assumption University starting on
the 28 Nov 2015. I would like to know if you have any units available
that we could rent while she is attending ABAC. Thank you for your assistance.

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 19/11/2015, 14:50 น. - 124.122.162.xxx

still available you can contact add:081-938-5948

0527e9ee855e56976d3dba684a69f7ae
viewpoint Ownertag
เมื่อ 17/9/2015, 09:41 น. - 171.96.94.xxx

สอบถาม รบกวนแอด Line : viewpointcomplex นะค่ะ :)

Noavatar32 เมื่อ 16/9/2015, 15:28 น. - 171.99.50.xxx

ยังมีห้องว่างไม๊ค่ะราคา 8,000 บาท ต่อเดือน ช่วยตอบด้วยครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ