อพาร์ทเม้นท์ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์

อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 15,000 บาท/เดือน
700 - 1,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 43394 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ลำดับที่ 37 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ | ที่ตั้ง 732/9 จรัญสนิทวงศ์ 94/1 จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ หอพัก ใกล้ ย่าน จรัญสนิทวงศ์ 94/1 จรัญสนิทวงศ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม อัญญดา เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ หอพัก บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์

สถานที่ใกล้เคียง
- รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ท่าพระ-เตาปูน) MRT สถานีบางอ้อ 500 เมตร
- โรงพยาบาลยันฮี 400 เมตร
- สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) บางกรวย 500 เมตร
- จุดขึ้นลงทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 800 เมตร
- ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก ในระยะ 500 เมตร
- Tesco Lotus จรัญฯ 1 กม.

ติดต่อ inbox facebook ได้ที่ www.facebook.com/anyada.residence/

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 15,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 1,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ธรรมดาชั้น 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,500 บาท -
ธรรมดาชั้น 2-8 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 6,500 บาท -
พรีเมี่ยมชั้น 8 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 14,000 บาท -
ธรรมดา (ห้องริม) 1 ห้องนอน 26.0 ตร.ม. 6,800 บาท -
พรีเมี่ยมชั้น 8 1 ห้องนอน 52.0 ตร.ม. 15,000 บาท -
ธรรมดา 1 ห้องนอน 24.0 ตร.ม. - 700 บาท
พรีเมี่ยม 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. - 1,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ไม่มีเตียงคู่ใช่ไหมคะ

สนใจห้อง 5,500 ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 22/9/2020, 06:37 น. - 119.76.4.xxx

สนใจห้องพักราคา 6000-7000บาทค่ะ

Hi is there any available room for October?

เดือนสิงหามีว่างใหมคะ

เดือนสิงหามีว่างใหมคะ

เดือน กรกฏานี้ 5,500 ยังว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 21/11/2019, 13:26 น. - 223.24.92.xxx

Is this room still available? You process tm30 for foreigners?

5,500 ว่างมั๊ยครับ 1 ตค.

สวัสดีค่ะ 5500 ยังมีว่างไหมคะ ประมาณ ต.ค - พ.ย

5500 ยังมีห้องว่างอีกไหมคะ

5500 ยังเหลือมั้ยคะ อยู่ห่างจากต้นซอยมากมั้ย อยากเข้าไปดูค่ะ

5500 ยังเหลือมั้ยคะ อยู่ห่างจากต้นซอยมากมั้ย อยากเข้าไปดูค่ะ

ยังเหลือห้อง 5500 มั้ยคะ เข้าพักเดือนกค.อยากได้ไลน์ค่ะทิ้งไว้หน่อย

มีห้องว่างไหมค่ะ มิ.ย นี้

พอดีจะเดินทางกลับกรุงเทพช่วงมิย.ไม่ทราบมีห้องว่างช่วงกลางเดือนมิย.นี้รึเปล่าคะ ต้องการเช่าเดือนครึ่งได้ไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 27/11/2018, 20:56 น. - 223.24.167.xxx

ห้อง5500ยังว่างอยู่ไหมคะ ขอดูรูปหน่อยค่ะ

สวัดดีครับ ผมสนใจห้อง ธรรมดาสตูดิโอ ราคา 5,500 บาท ต่อเดือน อยากทราบว่ามีห้องว่างไหมครับ ตอนนี้ผมอยู่อเมริกา และจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เดือนหน้าครับ พอดีผมจะเข้าไปในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ครับ

Noavatar32 เมื่อ 25/9/2018, 09:05 น. - 171.100.144.xxx

สนใจห้องพรีเมี่ยมค่ะ
ไม่ทราบว่าว่างอยู่หรือป่าวคะ
อยากเช่าประมาณ 2 เดือน เข้ากลางเดือนตุลานี้ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง