อพาร์ทเม้นท์ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน

Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน

ซ.พัฒนาการ42 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,000 - 8,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 42239 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน ลำดับที่ 59 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน | ที่ตั้ง 8 พัฒนาการ42 พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน หอพัก ใกล้ ย่าน พัฒนาการ42 พัฒนาการ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Anne's Place อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน


ข้อมูลเพิ่มเติม Anne's Place (พัฒนาการ 42#เข้าซอยพัฒนาการ44 #เลี้ยวขวาแรก #โครงการอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่ค่ะ) อาคารโปร่ง บรรยากาศดี ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก

++ ไม่มีห้องรายวัน มีเฉพาะรายเดือนเท่านั้น ราคาห้องขึ้นอยู่กับระดับชั้น ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-204-4061 ,02-320-6010 เปิดทำการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน


หรือ ค้นหาที่ FACEBOOK คำว่า Anne's Place


- สถานที่ใกล้เคียง
- สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (0.4 กม.)
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(0.5 กม.)
- อาคารสำนักงานใหญ่ MAKRO (0.2 กม.)
- โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ (0.1 กม.)
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.7 กม.)
- Tesco Lotus พัฒนาการ (1.0 กม.)
- Airport Link หัวหมาก (2.0 กม.)
- โรงพยาบาลวิภาราม (1.9 กม.)
- แม็กซ์แวลู สาขาพัฒนาการ (1.8 กม.)

- อพาร์ทเม้นท์มีที่จอดรถส่วนตัวในร่ม ล๊อคที่ตามทะเบียนรถ ไม่แย่งกัน มีค่าบริการ 500 บาทต่อเดือน และมีที่จอดฟรีกลางแจ้ง (สำหรับรถมอเตอร์ไซต์มีที่จอดในร่มเช่นกัน แต่จอดฟรี)
- ระบบรักษาความปลอดภัย เข้า-ออกอาคารและลิฟท์ใช้ระบบคีย์การ์ด , กล้องวงจรปิดทั่วบริเวณทุกชั้น ไฟสำรอง , แสงไฟส่วนกลางของอาคารตลอดคืน

- สิ่งอำนวยความสะดวก
มีฟรีอินเทอร์เน็ต , ลิฟท์ , เครื่องซักผ้า-อบผ้า หยอดเหรียญ , ตู้เติมเงินโทรศัพท์ , ตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ ,ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย , บริการรับซักรีดผ้า
, มีแม่บ้านคอยดุแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทุกวัน


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,000 - 8,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องเดี่ยว 1 ห้องนอน 24.0 ตร.ม. 6,000 - 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 01/3/2021, 11:48 น. - 184.22.193.xxx

รบกวนสอบถามค่ะว่า ห้องพักผู้เข้าพัก 1 ห้อง3คนได้มั้ย

สอบถามค่ะ บ้านอยู่ในโครงการพฤกษา38 พอดีที่บ้านมีงานซ่อม และมีคนเพิ่งผ่าตัดมา ถ้าขอเช่าอยู่สัก1เดือน มีให้เช่ามั้ยคะ

I'm not sure if my first message went through. I wanted to know what the cost was a month 6000 ??? Is it available and If I could rent 1.5 months or would it have to be 2.
Thank you
Kevin - mymail4kp@gmail.com

Is this room available. If so is it 6000bhat a month. Alaso can you ret it for 1 1/2 months or dose it have to be a full two

มีเฟอนิเจอร์ พร้อมเข้าอยู่เลยไหมคะ

2c1ad306718c06d3df5fe7d862c57b46
Anne's Place Ownertag
เมื่อ 15/1/2021, 14:45 น. - 14.207.12.xxx

ของเราจะมีเตียง ฟูกขนาด5 ฟุต ชั้นวางทีวี โต๊ะ เก้าอี้อเนกประสงค์ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น // ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ ไว้ให้บริการด้วยค่ะ ลูกค้านำของใช้ส่วนตัวมาและชุดเครื่องนอนมา เข้าอยู่ได้เลยค่ะ

มีห้องว่างมั๊ยครับ ราคาเท่าไหร่บ้างครับผม
เข้าอยู่เดือนหน้าครับ

I am hired to work at Bangkok Christian International School- it is near your place. But I saw in this website, you're asking for 2 months deposit. Can I pay only 1 month, then on Nov. 20, I will pay again for 1 month deposit, because my previous apartment will return my security deposit on Nov. 20.

Hi, I am very interested in the condo at Annes Place

Noavatar32 เมื่อ 04/8/2017, 16:17 น. - 110.168.228.xxx

สอบถามคะไม่ทราบเดือนตุลาคม 2560 ยังมีห้องว่างไม่คะราคาเท่าไรและมีอะไรให้บ้าง และค่าห้องรวมที่จอดรถด้วยมั้ยุคะ ขอบคุณคะ (พอดีว่าต้องย้ายเข้ากทม. วันที่ 1 ตค 60 คะ

Noavatar32 เมื่อ 26/5/2017, 11:27 น. - 1.46.143.xxx

รับแม่บ้านทำความสะอาดใหมค่ะ

84c605b0675085824b95b8cddb021ccf
Anne's Place Ownertag
เมื่อ 17/4/2017, 13:24 น. - 115.87.152.xxx

ยังมีห้องว่างค่ะ ที่ชั้น 7 และ 8 ค่ะ เชิญแวะมาดูห้องตัวอย่าง หรือ โทรสอบถามได้เลยนะค่ะ

ยังมีห้องพักว่างมั้ยคะ

อยากเช่าห้องเปิดร้านขายของคะ ยังว่างไหมคะ ราคาเท่าไหร่คะ

84c605b0675085824b95b8cddb021ccf
Anne's Place Ownertag
เมื่อ 22/2/2017, 14:37 น. - 58.8.155.xxx

ยังพอมีห้องว่างอยู่ค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้องค่ะ เพราะแต่ละห้องพื้นที่ไม่เท่ากันค่ะ ถ้าคุณทรายสะดวก รบกวนแจ้งเบอร์โทรกลับ หรือ สามารถติดต่อขอรายละเอียดกับทางคุณปู ที่เบอร์ 089-2044061 ได้เลยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

84c605b0675085824b95b8cddb021ccf
Anne's Place Ownertag
เมื่อ 17/4/2017, 13:25 น. - 115.87.152.xxx

รบกวนโทรสอบถามได้เลยนะค่ะ ที่เบอร์ 0892044061 หรือ 081627-7618

84c605b0675085824b95b8cddb021ccf
Anne's Place Ownertag
เมื่อ 31/1/2017, 12:27 น. - 58.11.157.xxx

สนใจติดต่อกลับที่คุณปู 0892044061 นะค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 30/1/2017, 01:28 น. - 86.176.150.xxx

สวัสดีค่ะ. อยากทราบว่ายังมีห้องว่างไหมค่ะของกลางเดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่23 กุมภาพันธ์นะค่ะ มีราคาเท่าไร. รอการตอบกลับนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

84c605b0675085824b95b8cddb021ccf เมื่อ 12/9/2016, 16:08 น. - 124.120.230.xxx

สนใจโทรติดต่อคุณปู 089-2044061 ได้เลยค่ะ

รับสมัครพนักงานไหมคะ พอดีทำงานด้านนี้อยู่ค่ะ เลยสนใจ

84c605b0675085824b95b8cddb021ccf เมื่อ 12/9/2016, 16:08 น. - 124.120.230.xxx

สนใจติดต่อคุณปู 0892044061 ค่ะ

ไม่ทราบยังมีห้องว่างไหมครับ

ไม่ทราบว่าเปิดรับธุรการประจำออฟฟิตไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง