อพาร์ทเม้นท์ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

ซ.ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 6,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11488 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 95 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | ที่ตั้ง 773 , 775 ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข หอพัก ใกล้ ย่าน ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

 • ติดต่อสอบถาม 8.00-20.00 น. ได้ทุกวันค่ะ
 • ID LINE : baby_by_bk

**** ตึกใหม่ 15 ห้อง ขนาดห้อง 32 ตรม. ห้องนอน ห้องรับแขก แยกเป็นสัดส่วน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าราคา 6,500 บาท พร้อมเข้าอยู่ได้แล้ววันนี้ ****


BK HOME (Apartment) อยู่ในพื้นที่ 303 ตารางวา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง บริเวณที่พักเป็นธรรมชาติและมีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านของเจ้าของ มีทั้งหมด 3 ตึก

ตึกระเบียงไม้ อนุญาตให้เลี้ยงแมว มี 10 ห้อง ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร ทรงห้องแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
ค่าเช่า 5,500 บาท
มัดจำ 11,000 บาท

ตึกระเบียงเขียว มี 6 ห้อง สไตล์คอนโด ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร
ค่าเช่า 6,000 บาท
มัดจำ 12,000 บาท

ตึกระเบียงเทา อนุญาตให้เลี้ยงแมว มี 15 ห้องใหญ่ ห้องกว้าง 32 ตารางเมตร
กั้นห้องด้วยกระจกสไลด์บานใหญ่ 3 บาน ระหว่างห้องนอนและห้องรับแขก
ค่าเช่า 6,500 บาท
มัดจำ 13,000 บาท

สัญญาเช่า 3 เดือน

BK HOME อพาร์ทเม้นท์ใหม่ริมถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สะดวกสบายในการเดินทาง เพียงแค่ 3.5 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้าสถานีอุดมสุข บรรยากาศดีสไตล์ธรรมชาติ

ห้องพัก

ห้องพักขนาด 28 ตรม และ 32 ตรม.
เฟอร์นิเจอร์ SB , KONCEPT FURNITURE
แอร์
ทีวี
ทีวีดาวเทียม
ตู้เย็น
น้ำอุ่น
อินเตอร์เน็ต
ซิงค์ล้างจาน

การเดินทางสะดวก ใกล้ BTS อุดมสุขประมาณ 3.5 กิโลเมตร พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลบางนา บิ๊กซีบางนา ซีคอนสแควร์ พาราไดรซ์พาร์ค สวนหลวง ร.9 และสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิภายในครึ่งชั่วโมง

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 6,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,500 บาท -
ห้องพัก สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 6,000 บาท -
ห้องพัก สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 6,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello. Do you have any rooms available? I'm moving to Bangkok on the 23rd of February. I have a cat.

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 17/2/2021, 13:09 น. - 171.97.102.xxx

Now the rooms for rent are all full. Thank you for your interest in our room.

Hello. My name is Lauren. I'd like a one month rental with the possibility of extension. I'm arriving in Thailand on the 23rd of February. I will complete a two week quarantine at an ASQ, and after that I'd like to rent this apartment for a month. Is this possible?

I have a cat, and ideally I'd like a room with a kitchenette.

You can contact me by email or through Line/WhatsApp with the number given.

Hello,

My name is Kawtar FELGATA, I'm currently nased in Paris, France. Starting from 20 August, I will move to Bangkok for an exchange study.
During my exchange, I would like to rent your studio for 6 months.

Can you contact me for more details please?
Kawtarfelgata@gmail.com
0033754206283

Best regards,
Kawtar

เดือนพ.ย.นี้มีห้องว่างบ้างไหมคะ

สิ้นเดือนกันยามีห้องว่างบ้างไหมคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 17/7/2019, 09:42 น. - 171.98.152.xxx

ยังไม่ทราบแน่นอนนะคะ อาจจะทราบประมาณกลางเดือนสิงหาคมอีกครั้ง ค่ะ

Hello,

I am interested in booking an apartment for 2-3 months. Please can you advise me on the price and if there are any apartments available at your property?

Thanks,

Ryan Forde

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 25/6/2019, 11:04 น. - 171.98.152.xxx

the room not available , thank you.

มีห้องว่างบ้างไหมคะ มีที่จอดรถไหมคะ

อยากติดต่อขอเช่าห้องรายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยจะขอเข้าดูห้องเสาร์อาทิตย์นี้ได้ไหมคะ

อยากติดต่อขอเช่าห้องรายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยจะขอเข้าดูห้องเสาร์อาทิตย์นี้ได้ไหมคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 30/3/2019, 19:18 น. - 58.10.140.xxx

About 6 months ending September 2019 Thank you for your interest.

Hi

Can please let me know what is the room thats still available, and can you send me some picture of it...thanks

Hi good day..i just want to ask if u still have available 1 bedroom unit with sink at the balcony??

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 26/3/2019, 19:53 น. - 58.10.140.xxx

the room not available , thank you.

Noavatar32 เมื่อ 07/3/2019, 08:18 น. - 1.46.232.xxx

เลี้ยงชูก้า ไรเดอร์ได้ไหมค่ะ น้องมีอยู่9 ตัวน่ะค่ะ
พอดีจะย้ายไปต้นเดือนเมษานี้

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 15/3/2019, 08:59 น. - 27.145.132.xxx

ติดต่อกลับที่ เบอร์ 0818445202 นะคะ จะสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจ้า

ขอเบอร์ติดต่อ ด้วยค่ะ มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 06/2/2019, 18:48 น. - 27.145.132.xxx

มีห้องว่างราคา 6,000 บาทค่ะ เบอร์ติดต่อ 0818445202 พี่น้องนะคะ

ห้องใหญ่ 32 ว่างมั๊ยค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 01/2/2019, 08:53 น. - 182.232.153.xxx

ห้องขนาด 32 ตรม. ยังไม่มีว่างเลยค่ะ

E12a49241b9a7dd664d0bf54c1068a12
เรียกฉันว่ายาหยี.ไอศวรรณยา เม่นวิจิตร เบอร์โทร/อีเมล์ เห็นได้เฉพาะผู้ดูแลที่พัก
เมื่อ 25/1/2019, 16:32 น. - 223.24.186.xxx

สนใจห้องใหญ่คะ ขนาดห้อง32คะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 25/1/2019, 19:30 น. - 27.145.132.xxx

ห้องขนาด 32 ยังไม่มีว่างเลยค่ะ ตอนนี้มีห้อง 28 ตรม. ว่าง 1 ห้องนะคะ

สนใจค่ะมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 25/1/2019, 08:34 น. - 27.145.132.xxx

มีห้องว่างอีก 1 ห้องค่ะ สนใจเข้าดูห้องจริงได้เลยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 28/12/2018, 09:37 น. - 27.145.132.xxx

ส่งแผนที่ให้คุณกวาง ไปที่มือถือแล้วนะคะ

สอบถามหน่อยค่า เส้นทางที่ไปค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง