อพาร์ทเม้นท์ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว

Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว

ซ.13 ถ.พระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
9,000 - 17,000 บาท/เดือน
1,200 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13833 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว ลำดับที่ 84 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว | ที่ตั้ง 29/50 13 พระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว หอพัก ใกล้ ย่าน 13 พระราม 6

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา จุฬา หัวเฉียว

อพาร์ทเมนท์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ บนถนนพระราม 6 ซอย 13
ทำเลใจกลางกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เพียง 5-10 นาที
สถานที่ใกล้เคียง
เดินทางถึง
5-10 นาที: สยาม พารากอน เซนทรัลเวิล์ด โลตัส ม.จุฬาฯ รพ.รามาธิบดี มหิดล รพ.มิชชั่น รพ.หัวเฉียว โบ้เบ๋
หัวลำโพง ตลาดสะพานขาว ทางด่วนยมราช
10-15 นาที: Big-C แพลตินัม ม.ราชภัฎสวนสุนันทา สวนดุสิต

สภาพแวดล้อมดี ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่เสียงดัง เหมาะแก่การพักอาศัย
เข้าออกด้วยประตู Key card รักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด FREE WIFI
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ คนทำงาน
สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น ลิฟท์ ห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหารขนาดใหญ่, มีเครื่องซักผ้าบริการ, มี wifi บริการฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เตียง หมอน ผ้าปู โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ TV ตู้เย็น ชั้นวางของ ห้องน้ำ ระเบียง

**ที่จอดรถ เต็มแล้วนะคะ**

** เช่ารายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน **

 • ***กรุณาโทรติดต่อ เพื่อความรวดเร็วค่ะ ขอบคุณค่ะ***
 • สอบถาม ห้องพักรายวัน กด 02-2155355
 • ติดต่อ ชมห้องพัก กด 02-2155355

ห้องคอนโด ที่ บีทีเอส อารีย์ กับ ประตูน้ำ ก็มีให้เช่าค่ะ สนใจสอบถามโทร 0959542466

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)9,000 - 17,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :250 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
King-sized Bed with Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,000 - 17,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท
King-sized Bed no Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,000 - 15,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท
2 single beds with Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,000 - 17,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท
2 single beds no Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,000 - 15,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สอบถามราคาห้องค่ะ(รายเดือน)

ต้องการเช่ารายเดือนค่ะ ช่วยโทรกลับ 082-2478455 ศิริพรค่ะ

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

รบกวนติดต่อกลับจะถามเรื่องเช่ารายเดือนคะ 0804782555 ชื่อพร ขอบคุณคะ

Noavatar32
เรณู Ownertag
เมื่อ 13/4/2020, 16:59 น. - 183.89.100.xxx

ห้องที่มีระเบียง เดือนละ 15,000.- ส่วนห้องที่ไม่มีระเบียง เดือนละ 13,000.- ค่ะ

1)รูปห้องที่โชว์ ราคาเดือนละเท่าไหร่คะ
2)ราคาถูกสุดเท่าไหร่ และมีรูปห้องให้ดูมั้ยคะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 30/3/2020, 13:56 น. - 183.88.39.xxx

ห้องที่ีมีีระเบียงเดือนละ 15,000.-
ห้องที่ไม่มีระเบียง เดือนละ 13,000.-

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 30/3/2020, 14:02 น. - 183.88.39.xxx

รูปที่โชว์อยู่ มีทั้งห้องที่มีระเบียงและไม่มีระเบียง เลือกดูได้ค่ะ

เข้าพัก2 สัปดาห์ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 07/3/2020, 14:16 น. - 14.207.174.xxx

สัปดาห์ละ 6,000 บาท ค่ะ

สามารถพัก 3-4 คนได้รึเปล่าครับ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 14/2/2020, 13:01 น. - 183.89.148.xxx

1 ห้อง พักได้ไม่เกิน 3 คนค่ะ

มีน้องแมว1ตัว สามารถอยู่ได้ไหมคะ รายเดือนอะค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 04/2/2020, 09:59 น. - 183.88.38.xxx

น้องแมว เข้าพักไม่ได้ค่ะ

Hi,
I will be working at UNESCAP for three months and I am very interested in your flat. Is it possible to have more specific info on the price? Is it any room available from 05 march to 05 june?

Thank you so much!
Andrea

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 04/2/2020, 09:59 น. - 183.88.38.xxx

Dear,
We have Deluxe Double room and Deluxe twin room with balcony 15,000.- Baht. per month
and Superior Double room with out balcony 13,000.- baht. per month

รายวัน พัก 2 คน เท่าไหร่คะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 15/1/2020, 10:12 น. - 183.89.155.xxx

มีราคา 1,300.- และ 1,200.- ค่ะ

Hi. I'm interested in this apartment. Is there a washing machine?

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 15/1/2020, 10:11 น. - 183.89.155.xxx

We have Deluxe Double room or Deluxe Twin room with balcony 15,000.- per month.
If without balcony 13,000.- per month.
We have washing machine and dryer machine.

Hi. My name is Kyoko. I'm looking for an apartment in Bangkok. My buget is 5000B-14000B. Is there a washing machine?

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 09/12/2019, 09:38 น. - 183.89.152.xxx

Yes, it's available.

The whole 2 single beds room is 12000tbh?
Is it available?

สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องแบบสองเตียงว่างไหมคะ จะพักสองเดือนค่ะ จากเดือนหน้าค่ะ ขอLineIDด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 20/7/2019, 08:25 น. - 183.89.154.xxx

Line ID 0917071587 ตอนนี้มีห้องว่างค่ะ สนใจมาชมห้องก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องแบบสองเตียงว่างไหมคะ จะพักสองเดือนค่ะ จากเดือนหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ

ห้องเตียงคู่ ยังมีอยู่มั้ยคะ ถ้าเข้าต้นเดือน กค

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 02/7/2019, 10:54 น. - 183.89.144.xxx

ตอนนี้มีเหลือ 1 ห้องค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 14/6/2019, 15:41 น. - 183.89.208.xxx

Hi, First of all, we apologized for the belated to you.
What can we do for you now.

มีห้องว่างไหมคะ ประมาณเดือนมิ.ย. ก.ค.

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 09/4/2019, 14:42 น. - 180.183.101.xxx

มีทั้งเตียงเดี่ยว และเตียงคู่ ต้องการแบบไหน เชิญมาดูก่อนตัดสินใจค่ะ

Hi, I need a studio room from 28/29 March till 2/3 May. I can see the price range but would like to know how much it might come to including the electricity bill. Also, is there a microwave available in the room? Looking forward to your reply. :)

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 15/2/2019, 14:13 น. - 183.89.155.xxx

15,000.- per month for Deluxe Double BR.with balcony and
13,000.- for Superior Double BR.
Electricity 8 bath per unit and water 250 per person.
If including electricity and water is 20,000.- per month.
We have microwave in center not in the room.
Regards,

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง