อพาร์ทเม้นท์ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต

Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต

ซ.13 ถ.พระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
11,000 - 17,000 บาท/เดือน
1,200 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13833 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต ลำดับที่ 84 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต | ที่ตั้ง 29/50 13 พระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต หอพัก ใกล้ ย่าน 13 พระราม 6

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Boone Place ใกล้สยาม สนามกีฬา ร.พ.รามา จุฬา ดุสิต

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 18/12/2019
Further discount and special offer on yearly contact! พร้อมเครื่องนอนครบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าอยู่ได้เลย รายอาทิตย์ รายเดือน รายปี !!!

อพาร์ทเมนท์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ บนถนนพระราม 6 ซอย 13
ทำเลใจกลางกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เพียง 5-10 นาที
สถานที่ใกล้เคียง
เดินทางถึง
5-10 นาที: สยาม พารากอน เซนทรัลเวิล์ด โลตัส ม.จุฬาฯ รพ.รามาธิบดี มหิดล รพ.มิชชั่น รพ.หัวเฉียว โบ้เบ๋
หัวลำโพง ตลาดสะพานขาว ทางด่วนยมราช
10-15 นาที: Big-C แพลตินัม ม.ราชภัฎสวนสุนันทา สวนดุสิต

สภาพแวดล้อมดี ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่เสียงดัง เหมาะแก่การพักอาศัย
เข้าออกด้วยประตู Key card รักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด FREE WIFI
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ คนทำงาน
สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น ลิฟท์ ห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหารขนาดใหญ่, มีเครื่องซักผ้าบริการ, มี wifi บริการฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เตียง หมอน ผ้าปู โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ TV ตู้เย็น ชั้นวางของ ห้องน้ำ ระเบียง

**ที่จอดรถ เต็มแล้วนะคะ**

** เช่ารายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน **

 • ***กรุณาโทรติดต่อ เพื่อความรวดเร็วค่ะ ขอบคุณค่ะ***
 • สอบถาม ห้องพักรายวัน กด 02-2155355
 • ติดต่อ ชมห้องพัก กด 02-2155355

ห้องคอนโด ที่ บีทีเอส อารีย์ กับ ประตูน้ำ ก็มีให้เช่าค่ะ สนใจสอบถามโทร 0959542466

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)11,000 - 17,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :250 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
King-sized Bed with Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 12,000 - 17,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท
King-sized Bed no Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 11,000 - 15,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท
2 single beds with Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 12,000 - 17,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท
2 single beds no Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 11,000 - 15,000 บาท 1,200 - 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องแบบสองเตียงว่างไหมคะ จะพักสองเดือนค่ะ จากเดือนหน้าค่ะ ขอLineIDด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 20/7/2019, 08:25 น. - 183.89.154.xxx

Line ID 0917071587 ตอนนี้มีห้องว่างค่ะ สนใจมาชมห้องก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องแบบสองเตียงว่างไหมคะ จะพักสองเดือนค่ะ จากเดือนหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ

ห้องเตียงคู่ ยังมีอยู่มั้ยคะ ถ้าเข้าต้นเดือน กค

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 02/7/2019, 10:54 น. - 183.89.144.xxx

ตอนนี้มีเหลือ 1 ห้องค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 14/6/2019, 15:41 น. - 183.89.208.xxx

Hi, First of all, we apologized for the belated to you.
What can we do for you now.

มีห้องว่างไหมคะ ประมาณเดือนมิ.ย. ก.ค.

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 09/4/2019, 14:42 น. - 180.183.101.xxx

มีทั้งเตียงเดี่ยว และเตียงคู่ ต้องการแบบไหน เชิญมาดูก่อนตัดสินใจค่ะ

Hi, I need a studio room from 28/29 March till 2/3 May. I can see the price range but would like to know how much it might come to including the electricity bill. Also, is there a microwave available in the room? Looking forward to your reply. :)

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 15/2/2019, 14:13 น. - 183.89.155.xxx

15,000.- per month for Deluxe Double BR.with balcony and
13,000.- for Superior Double BR.
Electricity 8 bath per unit and water 250 per person.
If including electricity and water is 20,000.- per month.
We have microwave in center not in the room.
Regards,

Noavatar32 เมื่อ 11/2/2019, 20:38 น. - 171.98.78.xxx

มีห้องพัก3ห้องติดกันมั้ยคะ อยู่1เดือนค่ะ ช่วงเดือน มีนา-เมษายนค่ะ

9f9e9cb50e70eff47e86ca6b9664ad1a เมื่อ 03/2/2019, 21:44 น. - 114.109.232.xxx

สวัสดีครับ พอดีผมจะไปเช่าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 เมษายน พอจะว่างมั้ยครับ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 08:16 น. - 183.89.59.xxx

สวัสดีค่ะ
ต้องการหองเตียงเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่ค่ะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 10:16 น. - 183.89.59.xxx

มีค่ะ ต้องการเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ค่ะ

เตียงเดี่ยวครับ เดี๋ยววันพุธจะมีคนไปช่วยดูให้ครับ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 13:02 น. - 183.89.59.xxx

เตียงเดี่ยว มีด้านหลัง ราคา 13,000.-
ด้านหน้า มีระเบียง ราคา 16,000.-

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 13:03 น. - 183.89.59.xxx

ขอโทษค่ะ ด้านหน้า 15,000.- (พิมพ์ผิด)

Noavatar32 เมื่อ 03/2/2019, 21:43 น. - 114.109.232.xxx

สวัสดีครับ พอดีผมจะเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พอจะว่างมั้ยครับ

hi
how are you

im looking for a studio to rent from the 24/01 till the 18/03 ( 2 momth)
would you have any availability and what are the prices

thank you

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 25/1/2019, 13:21 น. - 183.89.152.xxx

Hi,
We apologized for late reply.
24/01-18/03 we have no room for rent.

sorry again.

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 10/12/2018, 08:09 น. - 14.207.169.xxx

ไม่มี 2 ห้องนอนค่ะ มีแต่ 1 ห้อง มี 2 เตียง

ห้องพัก 2 ห้องนอน มีราคาไหนบ้างคะ เป็นนักศึกษา
จะเช่าอยู่ประมาณ 2-3 ปี

43e9a390df0f4683f490722e6d3527ed เมื่อ 14/11/2018, 14:48 น. - 202.80.219.xxx

is there a deposit? and how much? thank you :)

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 16/11/2018, 14:50 น. - 180.183.115.xxx

1 month deposit .
13,000.-baht. for Superior Double room or Superior Twin room.and
15,000.-baht. for Deluxe Double room or Deluxe Twin room.

Hello,
Is it available to rent this room for 2 months from 1st October?

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 28/9/2018, 09:34 น. - 183.88.56.xxx

Dear, Available room ( Deluxe Double room with Balcony) to rent have from 4th October.

Hello, I am looking for 2 rooms to rent from October to December (3months). Is it available right now? If yes, I want to arrange property tour next week. My friend and I are available from 28th to 30th Sep. Please contact me in email(slee1041@gmail.com) Thank you.

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 22/9/2018, 10:43 น. - 27.145.194.xxx

Dear Sirs,

Thank you for your interesting Boone Place.

We have only 1 room that is The Deluxe Twin room will available From October 9, 2018

Regards,

Renoo

Noavatar32 เมื่อ 22/8/2018, 14:28 น. - 202.176.135.xxx

Dear Sir or Madam,

I am interested in renting an apartment from you starting 1. October. Especially, the option King Sized Bed (With/ Without Balcony) seems to be perfect for me.

Could you let me know about available rooms and when I could come by to view the property.

Best regards,

Christoph Jochimsthal

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 22/8/2018, 15:41 น. - 183.89.159.xxx

Dear Sirs,

We are sorry to inform you that " form 1 October, we have no room available."

Noavatar32 เมื่อ 22/8/2018, 13:28 น. - 202.176.135.xxx

Dear Sir or Madam,

I am interested in renting an apartment from you starting 1. October. Especially, the option King Sized Bed (With/ Without Balcony) seems to be perfect for me.

Could you let me know about available rooms and when I could come by to view the property.

Best regards,

Christoph Jochimsthal

สนใจห้องพักระยะยาว1เตียงเข้าอยู่ พย พอจะมีห้องว่างและสามารถจองได้รึเปล่าคับ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 06/8/2018, 10:47 น. - 14.207.42.xxx

ห้องเตียงเดี่ยว มีราคา 13,000.- เป็นห้องที่ไม่มีระเบียง และราคา 15,000.- เป็นห้องที่มีระเบียงสนใจเข้าชมห้องก่อนตัดสินใจได้น่ะค่ะ

I would like to stay for 1 month from july 26th to august 25th 2018. Is it possible for me to pay 1 month rent in advanced and 1 month deposit?? if so please let me know 2 single beds with Balcony studio 25.0 sq.m. 12,000 - 17,000 THB . about this one.

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 18/7/2018, 16:42 น. - 183.89.147.xxx

We have room from July 26th to August 25th 2018.
The best price is 15,000.-per month. Electricity of 8 baht per unit and water of 250 baht per person.
It's possible to pay 1 month rent in advance and 1 month deposit as insurance.

I would like to stay for 1 month from july 26th to august 25th 2018. Is it possible for me to pay 1 month rent in advanced and 1 month deposit?? if so please let me know 2 single beds with Balcony studio 25.0 sq.m. 12,000 - 17,000 THB . about this one.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง