อพาร์ทเม้นท์ Park Saladaeng Serviced Apartments

Park Saladaeng Serviced Apartments

ซ.ยมราช ถ.ศาลาแดง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,000 - 18,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 47245 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ Park Saladaeng Serviced Apartments ลำดับที่ 113 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Park Saladaeng Serviced Apartments | ที่ตั้ง 35/2 ยมราช ศาลาแดง บางรัก กรุงเทพมหานคร
Park Saladaeng Serviced Apartments หอพัก ใกล้ ย่าน ยมราช ศาลาแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Park Saladaeng Serviced Apartments

พาร์คศาลาแดง เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ เป็นอาคารทาวน์เฮาส์ 3 ใช้เวลลาเดิน 8 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงและ MRT สีลมสถานีรถไฟใต้ดิน ใกล้กับอาคารอับดุลราฮิม คุณยังสามารถเดินไปยังสวนลุมพินีพื้นที่สาธารณะใน 10 นาที และมีสองโรงพยาบาลที่ใกล้เรา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช นอกจากนี้เรายังตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า สำนักงานและร้านอาหาร

พาร์คศาลาแดง เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
ห้องพักของเรามีการตกแต่งภายในแบบไทยร่วมสมัยพร้อมห้องน้ำในตัว
เราให้บริการทำความสะอาดห้อง 1 ครั้งต่อสัปดาห์พร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว
ห้อง Queen & King & Patio Room เป็นห้องพักเดี่ยวห้องน้ำส่วนตัว: ราคาห้องพักรวมค่าน้ำประปา ฟรี Wifi
ห้อง Studio มีพื้นที่นั่งเล่นโต๊ะทำงานไมโครเวฟ : ราคาห้องพักรวมค่าน้ำประปา พักได้ 2 ท่าน ฟรี Wifi
( เฉพาะห้อง Studio )

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,000 - 18,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :รวมในค่าห้องแล้ว
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Queen 1 ห้องนอน 18.0 ตร.ม. 8,000 - 10,000 บาท -
Patio 1 ห้องนอน 18.0 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท -
King 1 ห้องนอน 22.0 ตร.ม. 10,000 - 12,000 บาท -
Triple Room 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 16,000 - 18,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

i am interested in King size and Triple room for 6-12 months contract.
please contact me asap.
ready to move in on end of october.

Any King size room available with balcony ?
Please contact me : 0811456102 (peter)

Noavatar32 เมื่อ 13/11/2020, 17:04 น. - 103.245.79.xxx

เข้าพักต้นเดือนธันวาคม 20 ประมาณ นานหนึ่งปี
เป็นเพศหญิง ปัจจุบันพักที่เสียมเรียบ กัมพูชา
ในห้องขอ strong WiFi

3a6ed78cc16d9df5ca4a2f066fe273d0 เมื่อ 20/10/2020, 17:27 น. - 223.24.163.xxx

สวัสดีค่ะ ต้องการเช่าห้อง ควีน 1 ปีค่ะ เดือนหน้าเข้าพักวันที่ 7 พฤศจิกายน มีว่างไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 19/10/2020, 23:27 น. - 49.228.195.xxx

สวัสดีค่ะ สนใจห้อง Queen ค่ะ อยู่ประมาณ 1 ปีค่ะ
เข้าพักเป็น 7 พฤษจิกายน 2020

Noavatar32 เมื่อ 02/10/2020, 23:04 น. - 101.108.14.xxx

ต้องการเช่าห้องสัญญา 6 เดือน ไม่ทราบเข้าอยู่ 15 ตุลาคม 2563 มีห้องว่างมั๊ยคะ

Noavatar32
Park Saladaeng Serviced Apartments Ownertag
เมื่อ 18/9/2020, 08:56 น. - 171.98.80.xxx

สวัสดีครับคุณลูกค้า ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจห้องประเภทไหนครับผม

ตั้งใจเข้าอยู่ตุลา พอมีมั๊ยครับ

ห้อง 8000 ยังว่างอยู่มั้ยคะ เข้าพักเดือนนี้ อยู่ประมาณ2ปี (เรียนต่อ)

สนใจเข้าพัก 3 สค.- 4 กย.63 มีห้อง 8000/เดือนว่างไหม ห่างจากอาคารปิยะเพลส หลังสวนโดยการเดินประมาณกี่นาทีคะ

F70bac1a15483cd586a5bfa37c055826 เมื่อ 02/10/2020, 23:24 น. - 101.108.14.xxx

จะเข้าอยู่ 15 ตุลาคม 2563 นี้มีห้องว่างมั๊ยคะ อยู่ 6 เดือนคะ

Noavatar32
Park Saladaeng Serviced Apartments Ownertag
เมื่อ 02/3/2020, 14:50 น. - 124.122.34.xxx

สวัสดีครับคุณThanachanok
ไม่ทราบว่าคูุณผู้หญิงจะเข้าพักวันที่เท่าไหร่ของเดือนเมษาครับ
ผมจะได้ Check ดูห้องว่างให้ครับ
รบกวติดต่อที่เบอร์นี้ 0992629896
ขอบคุณครับ
Best regards,
Phattana Chatarak
Manager

Park Saladaeng Serviced Apartments
Address:35/3 Saladaeng Rd. Silom Bangrak Bangkok Thailand10500 
Tel :(+66) 2 636 1288 Direct line: (+66) 99 262 9896

ยังว่างมั้ยคะ เข้าพักเมษาค่ะ

Please help to confirm if it is available studio or suite room on monthly basis. my line is vabkk18

Hi

Please confirm if it is available on monthly basis. Line vabkk18

Noavatar32
Park Saladaeng Serviced Apartments Ownertag
เมื่อ 29/2/2020, 14:47 น. - 171.7.84.xxx

Hi which date you like to check in / Check Out Thanks you

Hey there, I am looking for a room or studio from the 26.4.19 to the 26.5.19. Do you have something available and how much is it? Please send me a Mail becuase my phone isnt working.

Thanks in advance.

Kind regards Tobias

Hello
I wanto to know if you have any avaible room to rent from 1st of february untill 20th of june.
Thank You

Noavatar32 เมื่อ 18/1/2019, 09:50 น. - 124.122.30.xxx

Hello,

Thank you for your enquiry.

Yes, we still do have rooms available for your period as follows:

A: Queen Deluxe / 1 pax / Size 18Sqm / Price: B13,000 per month
B: King Superior / 1 pax / Size 22Sqm / Price: B15,000 per month
C: Studio / 2 pax / Size 35Sqm / Price: B20,000-22,000 per month
D: Patio / 1 pax / Size 17Sqm / Price: B16,000 per month

Noted: All prices are included Water, Wifi, Cable TV, Cleaning 2 times a week.
Electricity : 6 Baht per unit.

We look forward to welcoming you to our property.
Any further information, please do not hesitate to contact us.

Thank you!

สนใจห้องพักคะ พร้อมเบ้าอยู่

hello

i am interested in a room in this location for monthly rent, please advise via email
thank you

Hi,

I was wondering if you have a 1 bedroom apartment available beginning April 21st?

Thanks

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง